Новини

       5 листопада 2014 року в ЖІМ було проведено круглий стіл на тему: "Науково-дослідницька робота студентів та шляхи її удосконалення", у якому взяли участь молоді науковці 402 групи напряму підготовки 6.120101 "Сестринська справа", освітньо-кваліфікаційного рівня "Сестра медична бакалавр" та студенти 404 групи відділення "Стоматологія".
      Запрошені гості - кандидат педагогічних наук Коваленко Валентина Олексіївна, Прушківська Олена Миколаїна, Боримська Любов Вадимівна
      Під час проведення круглого столу були обговорені наступні питання:
• Науково-дослідницька робота студентів: види та мета;
• Організація НДРС;
• Дослідницька робота студентів у позанавчальний час;
• Система заохочень науково обдарованої молоді;
• Шляхи удосконалення науково-дослідницької роботи студентів.
      Були заслухані наступні доповіді: «Значення інформації в сучасному суспільстві", "Наука на шляху реформ", "Методика роботи над друкованими літературними джерелами", "Особливості організації праці в науковій діяльності", "Науково-дослідницька діяльність студентів вищих закладів освіти України - однин із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю".
      Між учасниками круглого столу виникла особливо жвава дискусія з питань: "Яких принципів необхідно дотримуватися для успішного функціонування і результативної діяль¬ності наукових студентських гуртків?", "Форми роботи з обдарованою молоддю", " Як стати успішною особистістю?"
      Підсумовуючи роботу «круглого столу», кандидат педагогічних наук Коваленко Валентина Олексіївна висловила вдячність організаторам та учасникам за цікаві виступи та презентації.
      Наукові керівники бажають молодим науковцям подальших успіхів, не зупиняйтеся на досягнутому. Розвивайте та примножуйте свої наукові здобутки!Плани на майбутнє

Найближчим часом планується розробка та вдосконалення таких рорзділів:

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: zhitomir.nursing@gmail.com