Шановні здобувачі освіти, викладачі, медичні працівники!
      Розділ “Розвиток цифрових компетентностей” створено з метою надання вільного доступу до інформаційних і навчально-методичних матеріалів, розроблених в межах виконання грантової програми з розвитку цифрових компетентностей працівників охорони здоров'я та здобувачів медичної і фармацевтичної освіти Проєкту USAID “Підтримка реформи охорони здоров'я”.
       Мета програми: підтримка оновлення та наповнення робочих програм навчальних дисциплін (циклів) з питань розвитку цифрових компетентностей та використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в охороні здоров’я, що викладаються на рівнях фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти за спеціальностями медичного і фармацевтичного спрямування відповідно до Рамки цифрової компетентності працівника охорони здоров’я.
      Виконавці грантової програми:
       Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
      Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
       Основні цілі програми:
      Підвищення рівня цифрових компетентностей здобувачів освіти та працівників охорони здоров’я шляхом впровадження нових навчальних програм та підходів в освітній процес додипломної та післядипломної підготовки.
       Забезпечення актуальності та відповідності навчальних програм вимогам розвитку електронної охорони здоров’я, враховуючи передові технології та тенденції в цій галузі.
      Розвиток інноваційного та практичного підходу до навчання, що сприятиме підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних ефективно впроваджувати електронну охорону здоров’я в практику медичних та фармацевтичних працівників в Україні.
       Посилення співпраці між установами медичної та фармацевтичної освіти, закладами охорони здоров’я та органами управління охороною здоров’я для забезпечення гармонізації навчальних планів з потребами практики та сучасними освітніми та професійними стандартами.
       Визначення ефективних методів оцінки та вимірювання результатів впровадження оновлених навчальних програм з метою постійного покращення процесу навчання та досягнення високих стандартів якості в освіті.
      План виконання грантової програми Житомирським медичним інститутом передбачає ряд активностей, зокрема створення оновлених навчальних програм, силабусів та відповідного комплексу навчально-методичного забезпечення для викладання дисциплін з розвитку цифрових компетентностей та використання інформаційно-комунікаційних технологій в охороні здоров’я на додипломному та післядипломному рівнях відповідно до Рамки цифрової компетентності працівника охорони здоров’я України та рекомендацій Міністерства охорони здоров’я і Міністерства освіти та науки України.
       Усі розроблені навчально-методичні матеріали можуть бути використані для викладання дисциплін з розвитку цифрових компетентностей та використання ІКТ в галузі охорони здоров’я в закладах фахової передвищої та вищої медичної освіти України з посиланням, підвищення рівня цифрової грамотності медичних працівників та здобувачів медичної освіти.

29 травня 2024 року відбувся освітній вебінар «Цифровізація системи медичної освіти». Участь у заході взяли 102 викладачі з 19 закладів фахової передвищої та вищої медичної освіти...

7 травня 2024 року на базі Житомирського медичного інституту відбулась обласна конференція “Медсестринство на варті здоров’я нації”...

19 квітня 2024 року в Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради відбулась науково-практична конференція «Цифрова адженда системи медичної освіти»....

4 квітня 2024 року за ініціативи директорки ДУ "Центр розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров'я України" Kateryna Balabanova представники Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради взяли участь у ІІІ Міжнародному конгресі FamilyDOC...

6 березня 2024 року представники Житомирського медичного інституту взяли участь в роботі незалежної платформи "Голос медсестринства"...Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]