Студентське наукове товариство      Студентське наукове товариство (СНТ) Житомирського медичного інституту є самостійним, неприбутковим, добровільним об’єднанням студентів навчального закладу, які цікавляться науковими проблемами медицини та професійної освіти і мають здібності до науково-дослідної роботи.
      Метою діяльності СНТ є: залучення студентів до науково-дослідної роботи в процесі навчання, до участі у розв’язанні актуальних наукових проблем та підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.
      Основними завданнями СНТ є:
      • заохочення та підтримка самостійної науково-дослідної роботи студентів;
      • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів навчального закладу;
      • підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання їм усебічної інформаційної допомоги;
      • розвиток міжвузівської та міжнародної співпраці молодих науковців.
      У 2022 році члени СНТ долучились до участі у наукових форумах регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівня, зокрема стали доповідачами та авторами тез таких науково-практичних конференцій:
      І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лабораторної діагностики та громадського здоров’я» на платформі Zoom (загальна кількість учасників – 155);
      ХІІI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві» на платформі Zoom (загальна кількість учасників – 461);
      ІII Міжвузівська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання підготовки та наукової діяльності магістрів галузі знань «Охорона здоров’я»» на платформі Zoom (загальна кількість учасників – 238);
      Регіональна науково-практична конференція «Нові підходи до старого питання. Сучасні підходи до інфузійно-трансфузійної терапії в хірургічній практиці» на платформі Zoom;
      VІІ Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Професійні мовні компетенції сучасного фахівця» на платформі Zoom;
      Підсумкова науково-практична конференція студентського наукового товариства (СНТ) Житомирського медичного інституту на платформі Zoom.
      Члени СНТ вважають, що для підвищення рейтингу Житомирського медичного інституту та забезпечення країни висококваліфікованими кадрами слід постійно залучати студентів до науково-дослідної роботи та участі в різноманітних конференціях, форумах, круглих столах та ін., що збільшить кількість призерів на наукових конкурсах, конференціях і тим самим забезпечить формування в студентів наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження.
      Члени СНТ Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради займаються безперервною неформальної освітою шляхом участі у онлайн-семінарах, вебінарах, роботі онлайн-шкіл, круглих столів (понад 200 сертифікатів різних рівнів) на платформі «Prometheus», «EdEra» та ін., беруть активну участь у діяльності студентських наукових гуртків (СНГ) та студентських наукових проблемних груп (СНПГ). Протягом 2022 року проведено понад 30 чергових засідань СНГ та СНПГ, подано тези та статті до публікації у збірниках науково-практичних та науково-теоретичних конференцій.

Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]