Іноземним студентам


Pay your attention! All foreign students are required to get an invitation letter!
To get an invitation letter you should apply the following:
• An application form;
• A copy of any national identity document;
• Copies of the document confirming previous education with academic results or of an academic record;
• A copy of an independent testing results (if any);
• A written consent to personal data processing (see standard document in Ukrainian, Russian, English and French in appendix);
• A copy of a language certificate (if any);
All the documents should be translated into English and notarized.
Our Admission Committee will examine your documents and make a conclusion about sending an invitation letter. An invitation letter is valid for 6 months from the day of issuing.
The students of the countries of visa regime can get visa facilitation from the Ukrainian State Center for International Education.
For matriculation to an educational establishment a foreigner should apply the following:
• An application form;
• An original document confirming previous education and its copy;
• An original document of previous education with academic results supplement and their copies;
• A copy of a birth certificate;
• A statement of good health certified by the official authority of a foreigner’s country. A statement should be issued within two months before arrival to Ukraine;
• A copy of any national identity document or the document identifying a stateless person;
• A valid medical insurance policy (except the foreigners from the countries with the agreement of free health care provision);
• 6 ID photos (60x40 mm);
We are looking forward to your presence at our educational establishment!

Увага! За вимогами всі студенти-іноземці повинні отримати запрошення на навчання!
Для отримання запрошення на навчання потрібно подати в навчальний заклад такі документи:

• заяву;
• копію паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує його особу;
• копії документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;
• копії документа про результати незалежного тестування (за наявності);
• письмової згоди на обробку персональних даних (зразок українською, російською, англійською та французькою мовами дивись у додатках);
• копії свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності).
Приймальна комісія навчального закладу розгляне Ваші документи і зробить висновок щодо видачі запрошення. Запрошення буде дійсним протягом 6 місяців із дня його видачі.
Студентам із країн візового режиму надається візова підтримка Українським державним центром міжнародної освіти.
Для зарахування до навчального закладу іноземець подає такі документи:
• заяву-анкету;
• оригінал та копію документа про попередню освіту;
• оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
• копію документа про народження;
• медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
• копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
• дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
• 6 фотокарток розміром 60x40 мм;
• копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Чекаємо до нас на навчання!


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]