Новини

      19 березня в КВНЗ «Житомирський медичний інститут» відбулося відкрите навчально-тренувальне заняття з фізичного виховання на тему «Загальна фізична підготовка засобами спортивної аеробіки та атлетичної гімнастики», яке підготували та провели викладачі кафедри фізичного виховання Шоханова Катерина Анатоліївна та Шоханов Олег Сергійович.
      Сьогодні одним із головних завдань вищої освіти є охорона і зміцнення здоров’я студентів, гармонійний розвиток тіла і духу, фізичне вдосконалення, психологічна підготовка до активного життя та професійної діяльності. Однак за даними досліджень щодо захворюваності молоді в різних регіонах України, в останні роки спостерігається тенденція до зниження рівня збереження здоров’я серед студентів. У зв’язку з цим особливої ваги набуває використання засобів фізичної культури і спорту, які зміцнюють здоров’я, вдосконалюють рухову діяльність і формують фізичні якості: силу, витривалість, спритність.
      Серед масових видів спорту атлетична гімнастика та спортивна аеробіка є одними з найбільш ефективних засобів, що всебічно впливають на розвиток особистості і мають оздоровчу спрямованість. Різноманітність вправ і можливість точно дозувати навантаження роблять ці важливі засоби оздоровлення доступними для людей різного віку і статі, а естетична сторона аеробіки та атлетичної гімнастики наближає їх до справжнього мистецтва.
      Протягом заняття студенти 301 групи відділення «Акушерська справа» виконували різноманітні силові вправи з обтяженням вагою власного тіла, а також додатковим обтяженням з використанням наявного в навчальному закладі спортивного інвентарю: бодібарів, гантелей, степ-платформ та ін. Виконаний студентами комплекс вправ сприяє формуванню правильної постави, розвитку функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної системи засобами степ-аеробіки, розвитку сили завдяки включенню елементів атлетичної гімнастики.

Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]