Новини

      Саме під таким девізом 28 лютого викладачі Г. В. Федорець і Л. М. Баранова провели відкрите бінарне заняття з дисциплін «Географія» та «Українська мова» на тему «Власні назви в географії країн Європи, їх правопис».
      Обрана викладачами тема наразі є надзвичайно актуальною, адже останні чотири роки в історії української держави засвідчили прагнення українців створити власну європейську країну, а питання інтеграції України до Європейського Союзу залишається пріоритетним.
      Загальна характеристика країн Європи, їх економічно-географічного положення, природних умов і ресурсів, населення, господарства і промисловості – знання, необхідні для формування цілісного розуміння процесу євроінтеграції України, його значення для нашої держави.
      Вивчення географії України в контексті ознайомлення із країнами Європи сприяє усвідомленню того, що Україна – розвинена суверенна європейська держава з потужним економічним і ресурсним потенціалом та великими перспективами розвитку.
      Тема «Загальна характеристика країн Європи» передбачає, окрім іншого, засвоєння студентами значної кількості власних назв: топонімів, назв міжнародних організацій, найвищих державних посад, підприємств, ін. Вживання власних назв у писемному мовленні – невід’ємна складова комунікативного акту. Незнання орфографічних закономірностей, невміння аналізувати структуру і визначати семантичну групу власних назв ускладнює спілкування.
      Беручи до уваги те, що сучасна освіта визначає одним із пріоритетних напрямів міжпредметні зв’язки, синтез дисциплін «Географія» та «Українська мова» для узагальнення і систематизації знань з теми «Складні випадки правопису великої букви» видається найбільш результативним.
      Незважаючи на складність поставлених перед викладачами і студентами завдань, заняття пройшло на високому методичному рівні. Синтез традиційних та інтерактивних методів, а також використання технічних засобів навчання перетворило заняття на цікаву гру-подорож і наукову розвідку водночас.
      Групові методи (гра «Ланцюжок», гра «Впізнай і запиши», ін.) забезпечили активність під час проведення заняття усієї академічної групи. Водночас індивідуальні методи (наукові доповіді, робота з індивідуальними картками, ін.) сприяли самореалізації окремих ініціативних студентів. Актуальні відео, мультимедійні атласи, інтерактивні схеми і таблиці – засоби, що сприяли щонайкращому засвоєнню студентами знань, умінь та навичок із теми.


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]