Новини

      25 листопада 2015 року в Житомирському інституті медсестринства було проведено регіональне методичне об’єднання викладачів терапевтичних дисциплін та сестринської справи на тему «Впровадження інноваційних освітніх технологій при викладанні клінічних дисциплін».
      В рамках регіонального методоб’єднання було проведено науково-практичну студентську конференцію та два майстер-класи бінарних практичних занять з терапевтичних дисциплін, які були об’єднані єдиною тематикою висвітлення актуальних питань захворювань сечовидільної системи.
      Регіональна науково-практична студентська конференція «Актуальні питання захворювань сечовидільної системи в практиці внутрішньої медицини» була підготовлена та проведена викладачами циклової комісії терапевтичних дисциплін та кафедри сестринської справи. В роботі конференції взяли участь викладачі Бердичівського та Новоград-Волинського медичного коледжів, Житомирського фармацевтичного коледжу. З доповідями на конференції виступили студенти, які займаються науково-пошуковою роботою та за теми своїх досліджень обрали актуальні питання нефрології та урології:
• Захворюваність та поширеність хвороб сечовидільної системи в Україні (Ахромєева М., 502 м/с-б, керівник Павлова Т.М.).
• Сучасні інструментальні методи діагностики захворювань сечовидільної системи (Колесник Г., 402 л/с, керівник Павлова Т.М.).
• Екстракорпоральні методи детоксикації при нирковій недостатності (Пантелеймончук О., 403 л/с, керівник Сіхневич В.А.).
• Медсестринський процес при захворюваннях сечовидільної системи (Довбня Ю., 404 с/с, керівник Степанчук В.В.).
• Особливості перебігу пієлонефриту у вагітних (Чумак В., 304 а/с, керівник Склярова В.В.).
• Геріатричні аспекти хвороб сечовидільної системи (Мельник Є., 404 л/с, керівник Крапівіна А.А.).
      Майстер-клас бінарного практичного заняття з внутрішньодисциплінарною інтеграцією з дисципліни «Внутрішня медицина» на відділенні «Лікувальна справа» провели викладачі Сіхневич В.А. з групою IV курсу 403л/с та Крапівіна А.А. з групою ІІІ курсу 303л/с. Практичне заняття на тему «Обстеження пацієнтів з захворюваннями сечовидільної системи. Гостра та хронічна ниркова недостатність». Було підкреслено та закріплено внутрішньодисциплінарні зв’язки між питаннями пропедевтики захворювань сечовидільної системи, які вивчаються на ІІІ курсі, та питаннями діагностики, лікування та профілактики захворювань нирок, які вивчаються студентами на IV курсі.
      Майстер-клас бінарного практичного заняття з міждисциплінарною інтеграцією з дисциплін «Медсестринство у внутрішній медицині» та «Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині» на відділенні «Сестринська справа» провели викладачі Степанчук В.В. та Ліщук І.І. з групою 404 с/с. Практичне заняття на тему «Медсестринський процес при захворюваннях сечовидільної системи» дало змогу студентам закріпити знання з основних захворювань сечовидільної системи та особливості їх перебігу в похилому віці, опанувати реалізацію медсестринського процесу при захворюваннях органів сечовидільної системи, в т.ч. у пацієнтів похилого та старечого віку. А також закріпити навички та вміння з догляду за пацієнтами з захворюваннями нирок та сечовидільної системи, з особливостями цього догляду в похилому та старечому віці.
      З доповіддю: «Бінарне практичне заняття як дієвий засіб формування професійної компетенції майбутніх медиків» виступила викладач Ліщук І.І. Результати волонтерської роботи студентів та викладачів циклової комісії терапевтичних дисциплін презентували викладачі Титарчук Л.П. та Ліщук І.І. Вони розповіли про волонтерську роботу, що проводиться студентами Житомирського інституту медсестринства, за допомоги та підтримки викладачів в Житомирському геріатричному пансіонаті, Житомирському будинку дитини, Житомирському обласному Центрі крові та військовому шпиталі.


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]