Новини

       У відповідності до затвердженого Міністром охорони здоров’я України і Президентом НАМН України «Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій і пленумів, які проводяться у 2015 році, 15-16 жовтня 2015 року в КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» відбулася Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми та перспективи».
      Загальна кількість учасників конференції склала – 340 осіб. З них: науковців - докторів наук, кандидатів наук – 46; викладачів вищих навчальних закладів – 162; представників практичної охорони здоров’я – 132.
      Науково-практична конференція проводиться щорічно з 2010 року, з 2013 року набула міжнародного статусу. До участі подані заявки від науковців із Польщі, Словакії, Чехії та республіки Білорусь.
      На конференції було представлено 125 науково-дослідних матеріалів.
      У ході конференції були розглянуті питання розвитку ступеневої медсестринської освіти, результати наукових досліджень у медсестринстві, розробки новітніх підходів до створення якісно нового рівня надання медсестринської допомоги, питання реформування та розвитку медсестринства у системі охорони здоров’я України та країн Європи.
      За результатами роботи учасники конференції констатували, що поряд з позитивними зрушеннями у медсестринстві України наявні і невирішені проблеми. Було відзначено, що:
      - Запровадження ступеневої медсестринської освіти (бакалавр – магістр) стало прогресивним кроком у розвитку вищої медичної освіти в Україні і є необхідною умовою вдосконалення якості медичної допомоги населенню. В перспективі слід розширювати підготовку медсестер з освітніми рівнями бакалавра та магістра;
      - Запровадження наукових досліджень у галузі сестринської справи має забезпечити вдосконалення якості як медсестринської освіти, так і медичної допомоги населенню;
      - Проведена науково-пошукова робота науково-педагогічних працівників інституту та магістрів за спеціальністю “Сестринська справа”, доводить, що обов‘язковою умовою подальшого розвитку медсестринства є затвердження “Сестринської справи” як наукової спеціальності, що дасть можливість його подальшого науково-обгрунтованого розвитку в Україні.
      Необхідно забезпечити подальшу співпрацю з вищими навчальними закладами щодо підготовки викладачів – магістрів за спеціальністю “Сестринська справа” у відповідності до їх потреб з метою поступової заміни викладачів - лікарів на викладачів з вищою медсестринською освітою;
      - Здійснювати політику щодо розширення прав і повноважень Асоціації медичних сестер України, інших громадських медсестринських об’єднань та розвивати міжнародне співробітництво в медсестринстві, створювати інтерактивні мережі, забезпечувати академічну мобільність студентів і викладачів;
      - Проводити спільні наукові дослідження та науково-практичні конференції з іноземними партнерами на здобуття європейських грантів, сприяти співпраці з іноземними вищими навчальними закладами щодо реалізації міжнародних освітніх програм з метою отримання подвійних дипломів національного і міжнародного зразка;
      - Затвердити Програму розвитку медсестринства України до 2020 року.
Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]