Новини

\
      29 серпня в КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради відбулася науково-практична конференція на тему: «Роль спеціалістів медсестринства в своєчасному наданні медичної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом» для слухачів курсів підвищення кваліфікації, серед яких були заступники головних лікарів з медсестринства, координатори, медсестри-бакалаври, головні та старші медсестри закладів охорони здоров’я області, медсестри загальної практики – сімейної медицини, медсестри хірургічних та терапевтичних відділень і кабінетів, акушерки жіночих консультацій та оглядових кабінетів, медсестри палат новонароджених дітей та фізіотерапевтичних відділень і кабінетів, фельдшери станцій і відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги.
      Олена Ільчишина, обласний позаштатний терапевт УОЗ Житомирської облдержадміністрації, завідувач кардіодиспансерного відділення обласного медичного консультативно-діагностичного центру, ознайомила учасників конференції з актуальними проблемам гострого коронарного синдрому та шляхами їх вирішення, адже щороку в Житомирській області реєструється від 950 до 1030 випадків гострого інфаркту міокарда, а в 2016 році показник захворюваності на цю патологію становив 101,1 на 100 тис. населення. За 6 місяців 2017 року зареєстровано 500 випадків гострого інфаркту міокарда і показник захворюваності становить 49,7 на 100 тис. населення.
      Аудиторія із зацікавленістю прослухала інформацію на тему «Гострий коронарний синдром: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, невідкладна допомога», презентовану Володимиром Галаганом, обласним позаштатним кардіологом УОЗ облдержадміністрації. За словами фахівця, термін гострий коронарний синдром (ГКС) був введений у клінічну практику, коли стало зрозуміло, що застосування основних активних методів лікування (тромболітичної терапії та реперфузії (ангіопластики та стентування), повинно вирішуватись до встановлення заключного діагнозу, – наявності або відсутності інфаркту міокарда. Доповідач звернув увагу на важливу роль професійних дій спеціалістів медсестринства як на догоспітальному етапі, що включає надання першої та екстреної медичної допомоги пацієнтам з ГКС з моменту виявлення пацієнта або звернення такого пацієнта за медичною допомогою до моменту госпіталізації.
      Однією з проблем при наданні медичної допомоги пацієнтам з ГКС є пізнє звернення хворих за медичною допомогою. Тому всім медичним працівникам, включаючи і спеціалістів медсестринства, необхідно проводити просвітницьку роботу серед пацієнтів, особливо з високим ризиком виникнення інфаркту міокарда, щодо симптомів гострих серцево-судинних подій та тактики своєчасного звернення за медичною допомогою.
      Лектор зробив акцент на фактори ризику виникнення інфаркту міокарда: атеросклероз; артеріальна гіпертензія; гіперліпідемія; цукровий діабет; гіпертрофія серцевого м’язу; зловживання алкоголем; тютюнокуріння (у тому числі і пасивне); ожиріння; малорухливий спосіб життя та необхідність постійної санітарно-освітньої роботи спеціалістами медсестринства серед населення.
      Велику зацікавленість учасників зібрання викликала доповідь про високоспеціалізовану допомогу пацієнтам при гострому коронарному синдромі, з якою виступив Микола Кушнір – завідувач кардіологічного відділення з реперфузійним блоком інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні імені О.Ф.Гербачевського Житомирської обласної ради.
      Для надання реперфузійної допомоги необхідне постійне забезпечення витратними матеріалами за рахунок централізованих Державних закупівель, місцевого бюджету та інших надходжень. Відповідно до обласної цільової програми, прийнятої рішенням сесії обласної ради від 22 грудня 2016 року №408 щодо розвитку високоспеціалізованої медичної допомоги дорослому населенню області на 2016-2020р.р. – забезпечення розхідними матеріалами для дороговартісного лікування (оксигенагори, клапани, стенти і т.д.) щороку виділяються значні кошти. Так, для придбання розхідних матеріалів для забезпечення надання ургентної допомоги за кошти обласного бюджету в серпні місяці 2017р. на суму 194000,00 грн. придбано 30 стент-систем та інших розхідних матеріалів для лікування пацієнтів з гострим коронарним синдромом.
      Відкриття даного центру планується у вересні, та приурочено 80-річчю з Дня заснування Житомирської області.
      До питань навчання та інформування слухачів в контексті даної тематики у своїй доповіді звернулася Зоя Шарлович, яка відзначила роль безперервної освіти впродовж життя у формуванні професійної майстерності спеціалістів медсестринства.
      Захід відбувся за участі членів обласної Координаційної ради з питань безперервної післядипломної освіти практикуючих медсестер, Асоціації медичних сестер Житомирської області, просвітницького відділу обласного медичного центру здоров'я та спортивної медицини і прес-центру УОЗ Житомирської обласної державної адміністрації.
      Впродовж роботи науково-практичної конференції доповідачі відповідали на численні запитання її учасників.


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]