Новини

      Нещодавно представники кафедри «Громадське здоров’я» Житомирського медичного інституту зініціювали проведення круглого столу в Головному Управлінні Держпродспоживслужби в Житомирській області.
       Метою обговорення стало вивчення пропозицій щодо працевлаштування майбутніх випускників – магістрів громадського здоров’я, які навчаються в Житомирському медичному інституті на кафедрі «Громадське здоров’я». Учасниками заходу були: завідувач кафедри «Громадське здоров’я», к.мед.н. Киричук Іван Миколайович, методист вищої категорії, к. пед. н. Махновська Ірина Романівна, асистент кафедри, к. мед. н. Богдан Олександр Володимирович, асистент кафедри Табачук Людмила Петрівна.
       У межах круглого столу методистом кафедри Махновською І.Р. було представлено освiтньо-професiйну програму, розроблену з урахуванням вимог ринку праці та Стандарту вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, що затверджений Наказом МОН України від 12 грудня 2018 року № 1383.
       Окреслено основні напрямки професійної діяльності фахівця громадського здоров’я, з-поміж яких: організаційні, дослідницькі, аналітичні, комунікаційні, адміністративно-господарські (управлінські) функції з забезпечення громадського здоров’я населення, проведення інформаційної роботи, дотримання принципів професійної деонтології, постійне підвищення професійного рівня та інше.
       Освітньо-професійна програма регламентує цілі, зміст, умови та технології реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки випускника за окресленою спеціальністю.
       Киричук І.М. ознайомив присутніх з характеристиками обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін, що вивчаються магістрами (відповідно до освітньо-професійної програми розроблено навчальний план, який передбачає засвоєння студентами 120 кредитів загальним обсягом 3600 годин).
       Відзначено, що до обов’язкових навчальних дисциплін належать: «Громадське здоров’я, вступ», «Біостатистика», «Ділова англійська мова», «Організація охорони здоров’я України», «Епідеміологія інфекційних та неінфекційних хвороб, розладів психіки та поведінки», «Інформатизація в охороні громадського здоров’я та комунікації в системі громадського здоров’я», «Організація медико-соціологічного наукового дослідження», «Основи педагогіки вищої школи», «Управління якістю життя», «Моніторинг та оцінка в системі громадського здоров’я». Схарактеризовано мету та завдання кожної дисципліни. Також коротко окреслено сутність вибіркових навчальних дисципліни, серед яких: «Екологія людини», «Геріатрія», «Профілактика в системі громадського здоров’я», «Організація протиепідемічних заходів», «Паліативна допомога», «Економіка громадського здоров’я», «Психологія праці», «Політика, етика, управління в системі громадського здоров’я».
       Шпита О.О., начальник ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області, акцентував увагу на тому, що проблема підготовки медичних кадрів для потреб Держпродспоживслужби сьогодні є актуальною, тому що понад 7 років не здійснюється підготовка відповідних фахівців у закладах вищої медичної освіти України. Особливого значення набуває потреба в підготовці магістрів громадського здоров’я, які після спеціалізації можуть бути працевлаштованими на посадах фахівців в структурі Головного управління. Тому співпраця між Житомирським медичним інститутом та ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області в питаннях практичної підготовки, стажування з подальшим працевлаштуванням магістрів-випускників кафедри «Громадське здоров’я» має практичну перспективу і буде поглиблюватись.
       Також Шпита О.О. акцентував увагу присутніх на тому, що вплив раціонального харчування на формування здоров’я населення є одним із чинників здорового способу життя і запропонував у тематику кваліфікаційних магістерських робіт включити теми щодо впливу харчування на здоров’я людини, питання організації профілактики ожиріння серед населення, профілактики тютюнопаління, профілактики ризиків, пов’язаних з біопатогенами, забезпечення населення питною водою гарантованої якості, промоції здоров’я серед різних верств населення з метою формування навичок здорового способу життя.
       З метою набуття практичних навичок здобувачами вищої освіти, запропоновано ввести в робочу програму науково-виробничої практики наступні дисципліни: «Екологія людини», «Профілактика в системі громадського здоров’я», «Організація протиепідемічних заходів».
       Учасники круглого столу відзначили, що така спільна робота принесе реальні позитивні результати в найближчому майбутньому для обох сторін та домовилися про щорічні зустрічі на постійній основі.


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]