Новини

       14.09.2021 року старший викладач кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат медичних наук Косенко Валентина Миколаївна провела відкриту лекцію з дисципліни «Методологія науково-дослідної роботи» на тему «Документальні джерела наукової інформації. Принципи організації наукової праці» для студентів 405 групи спеціальності 223 "Медсестринство" освітнього ступеня бакалавр.
       На лекції були присутні: завідувач кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент І. М. Круковська, проректор з навчальної роботи, кандидат біологічних наук, доцент С. В. Гордійчук, проректор з соціально-гуманітарного розвитку та міжнародного співробітництва, кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Горай, начальник навчально-методичного відділу, кандидат педагогічних наук, доцент С. Д. Поплавська, кандидат економічних наук, доцент О. В. Дмитрук, завідувач науково-методичної лабораторії інституту, асистент кафедри, кандидат філологічних наук О. В. Антонов, асистент кафедри, кандидат філологічних наук М. В. Кірячок, асистент кафедри, кандидат педагогічних наук Н. М. Самборська, старший викладач, кандидат педагогічних наук І. Р. Махновська, старший викладач, кандидат педагогічних наук В. О. Коваленко, методист інституту О. М. Прушковська та інші.
       Представники кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін під час обговорення проведеної відкритої лекції відзначили, що заняття проведене на високому науково-методичному рівні й повністю відповідає сучасним вимогам вищої школи.
       В. М. Косенко представила зміст навчального матеріалу з використанням елементів наочності та технологій "бліцінтерв'ю", "мікрофон". Наочність, ілюстративність заняття були добре забезпечені та продумані. Привернули увагу присутніх великий обсяг чітко й компактно систематизованої та методично переробленої сучасної наукової інформації. В. М. Косенко вміло використовувала роздатковий матеріал, міжпредметну та внутрішньопредметну інтеграцію. Розподіл часу на занятті був раціональний, а пояснення – доступне. Прослідковувався логічний зв'язок всіх етапів лекції. В. М. Косенко вміло встановлювала педагогічний контакт з аудиторією, майстерно контролювала засвоєння матеріалу, залучаючи до участі в обговоренні проблемних питань всіх студентів групи. Лекторка постійно спонукала студентів до роздумів, вчила самостійно знаходити відповіді при вирішенні складних завдань. Системність, послідовність, доступність та завершеність розгляду поставлених питань, переконливість і ефективність наведених фактів, прикладів, їх глибоке теоретичне узагальнення – основні характеристики методичного рівня заняття. Науковість викладу теми, відповідність сучасному рівню розвитку науки, наявність проблемних питань, правильне їх трактування, акцент на зв’язках з попереднім і наступним матеріалом, чітка структура лекції дозволили досягнути поставленої мети, а елементи інтерактивних технологій урізноманітнили його та сприяли глибокому засвоєнню матеріалу.


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]