Новини

4 вересня в Житомирському медичному інституті відбулася відкрита лекція викладача медичної біології, кандидата біологічних наук, доцента кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін, проректора з навчальної роботи Світлани Вікторівни Гордійчук для студентів 303 групи спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня бакалавр.
Лекція на тему «Молекулярні компоненти клітини» була методично побудована у вигляді інтерактивної бесіди, де поруч з викладом нового матеріалу відбувалось узагальнення та систематизація вже набутих студентами знань. Варто відзначити, що студенти, які нещодавно завершили навчання в нашому інституті, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, та вирішили продовжувати здобувати ступеневу медичну освіту, виявили глибокі знання, загальну ерудованість та вміння оперувати науковими термінами. Перебуваючи в майстерно створеному лектором мікрокліматі психологічного комфорту та довіри, слухачі активно долучались до обговорень, не боялись висловити хибну думку, уточнити той лекційний матеріал, який потребував для них додаткових пояснень.
Після завершення лекції присутні викладачі кафедри природничих та соціально-гуманітарних надали заняттю найвищу оцінку, адже Світлані Вікторівні Гордійчук як висококваліфікованому фахівцю і вправному оратору вдалося зацікавити лекційним матеріалом усіх присутніх, вибудувати його системно та представити за допомогою ефективних методичних прийомів з використанням інтерактивних технологій навчання.Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]