Новини

05.09.2019 року викладач Житомирського медичного інституту Шигонська Наталя Вікторівна провела відкриту лекцію з дисципліни «Менеджмент та лідерство в медсестринстві» на тему «Роль менеджера в діяльності організації» для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 223 «Медсестринство», спеціалізації «Сестринська справа» освітнього ступеня бакалавр.
На лекції були присутні: завідувач кафедри «Сестринська справа», доктор медичних наук, професор Заболотнов В.О.; проректор з наукової роботи, доктор медичних наук, доцент Свиридюк В.З.; кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри Шарлович З.П., а також асистент кафедри, завідувач навчально-виробничої практики Крапівіна А.А., асистент кафедри, магістр медсестринства Хватова О., лаборант кафедри, магістр медсестринства Сегедіна Я. П
Шигонська Н.В. представила зміст навчального матеріалу на високому навчально-методичному рівні з використанням методу проблемно-орієнтованого навчання. Продемонструвала глибоку ґрунтовність та відповідну методологічну основу представленого матеріалу, вільне володіння методом, що спрямований на формування критичного мислення та вміння вирішувати проблеми як ключових умінь управлінської діяльності майбутніх фахівців. Варто зазначити, що матеріал лекції було логічно структуровано та за змістом інтегровано з іншими дисциплінами - «Соціальна медицина», «Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг», «Основи педагогіки». У ході проведення лекції Наталя Вікторівна також широко використовувала метод змішаного навчання (одночасне застосування онлайн-платформ, інтерактивних завдань і традиційних методик) та наприкінці лекції досягла поставленої мети. Представники кафедри «Сестринська справа» під час обговорення проведеної відкритої лекції відзначили, що заняття проведене на високому методологічному, науково-методичному рівні й повністю відповідає сучасним вимогам вищої школи.


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]