Новини

      2 лютого в Житомирському медичному інституті було проведено відкрите онлайн-заняття на тему «Ріст і розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки», участь в якому взяли студенти 101 групи відділення «Сестринська справа та профілактична стоматологія» спеціальності 223 “Медсестринство” освітньо-професійної програми “Сестринська справа”. Заняття підготувала викладач Пірожкова І.О.
       Розвиток організму відбувається завдяки двом процесам: клітинної проліферації — розростанню тканин унаслідок багаторазового поділу клітин та диференціації — утворенню різних клітин з початково однорідних. Питання клітинної загибелі надзвичайно актуальні і важливі для розуміння багатьох загальнобіологічних проблем – індивідуального розвитку організмів, морфогенезу, регенерації, утворення пухлин тощо. Кожна особина має певну тривалість життя, характерну для даного виду, до якого вона належить. Для клітин також характерна певна тривалість існування, яка залежить від ступеня диференціації, через який вони пройшли. Деякі клітини організму здатні ділитися протягом усього життя людини.
       Було застосовано такі інтерактивні методи роботи: метод “мозкового штурму”, прийом мікрофон, метод “карусель”, наочна демонстрація матеріалу при його поясненні, електронна презентація, рефлексійний прийом “Шість капелюхів”.
       Заняття відвідали представники адміністрації: Косенко В.М, Коваленко В.О., Левківська С.М., члени циклової комісії природничо-математичних дисциплін та фізичного виховання: Шевчук І.В., Ченцова В.А.
Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]