Новини

       11 лютого 2021 року доцентом кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидатом педагогічних наук Поплавською С.Д. було проведено відкриту лекцію на тему «Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації» для здобувачів 404 групи спеціальності 223 «Медсестринство» освітньої програми «Медсестринство» освітнього ступеня бакалавр.
       Лекція проведена відповідно до тематичного плану робочої навчальної програми дисципліни. Структура лекції відповідала методичним вимогам, зокрема, були чітко сформульовані компетентності та результати навчання. Заняття вирізнялося логічною послідовністю і взаємозв’язком окремих частин лекції, виділенням головних моментів.
       Лекційний матеріал було вдало пов’язано з професійними інтересами підготовки медичних фахівців. Викладачем Поплавською С.Д. активно застосовувалися методи і прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів та елементи зворотного зв’язку.
       Заняття було унаочнене мультимедійною презентацією, що значно полегшувало сприйняття нової теми.
       Під час обговорення проведеної лекції члени кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін відзначили високий професійний рівень та педагогічну майстерність викладача Поплавської С.Д. Зокрема, завідувач кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін, доцент Круковська І.М. підкреслила чітку послідовність у викладенні матеріалу, ефективне використання на занятті інтерактивних методів навчання, що сприяє свідомому засвоєнню студентами вивченого матеріалу. Стиль викладу лекційного матеріалу був ясним, чітким і доступним із вдалим застосуванням технічних засобів навчання, наочностей та наявністю контакту з аудиторією.
       Аналізуючи змістовність лекції, кандидат педагогічних наук Махновська І.Р. відзначила високий рівень, відповідність новітнім досягненням науки і практики. Щодо майстерності лектора Поплавської С.Д., то варто відзначити високий рівень вільного володіння лекційним матеріалом, емоційність, високу культуру мовлення, поважне і тактовне ставлення до студентів та вміння зняти напруження і втому аудиторії.
       Зі слів доцента кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін Дмитрук О.В. викладач показала себе як фахівець та вмілий організатор. Їй властиві виразність вимови, уміння утримувати увагу студентів протягом усього лекційного заняття. На занятті було створено атмосферу доброзичливості і взаємоповаги.
       Проректор з соціально-гуманітарного розвитку та міжнародного співробітництва, доцент кафедри Горай О.В., що під час викладу лекційного матеріалу було використано методи, які підвищують інтерес до майбутньої професійної діяльності, викладач акцентувала увагу студентів на важливих практичних питаннях, зокрема таких як: «Що таке документ, і які функції виконує?», «Що спільного і відмінного в оформленні характеристики і рекомендаційного листа?», «Що таке резюме, і яких правил потрібно дотримуватися, складаючи його?» та ін.
       Кандидат педагогічних наук Самборська Н.М. відзначила у процесі викладу матеріалу використання мультимедійного супроводу із різними варіантами: текст, малюнки, таблиці, представлені зразки документів, що допомагає за мінімум часу донести значний обсяг матеріалу.


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]