Новини

      12.06.2023 року у Житомирському медичному інституті здобувачі освіти ІІ курсу спеціальності 223 «Медсестринство» ОПП «Лікувальна справа» складали пілотний варіант перевідного іспиту з освітнього компоненту «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка». Теоретична частина проходила у вигляді ліцензійного іспиту Крок – М.
       Практичну частину здобувачі освіти проходили у вигляді об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ), що проводився на базі Навчального тренінгового центру інституту в лабораторіях маніпуляційних технологій - станціях ОСКІ.
       В кінці іспиту екзаменатором Тетяною Ковальчук був проведений зворотний зв'язок із здобувачами освіти щодо складеного іспиту.
       Здобувачі освіти ІІ курсу ОПП «Лікувальна справа» продемонстрували ґрунтовні знання, чітко виконуючи практичні навички в межах відповідних ситуаційних сценаріїв.


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]