Новини

       31 травня 2016 року у вченій раді КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» відбувся круглий стіл, на якому студенти спеціальності 6.120101 «Сестринська справа» освітнього ступеня «Бакалавр» презентували свої науково-дослідні роботи.
      На круглому столі були присутні – Свиридюк В.З. – проректор з наукової роботи інституту, Гордійчук С.В. – проректор з навчальної роботи інституту, Заболотнов В.О. – завідувач кафедрою «Сестринська справа», Круковська І.М. – завідувач кафедрою «Природничих та соціально-гуманітарних дисциплін», Шигонська Н.В. – завідувач навчально-методичної лабораторії, Махновська І.Р. – методист інституту та наукові керівники: Коваленко В.О., Шарлович З.П., Прушковська О.М., Поплавська С.Д., Риженко О.А., Дужич Н.В. та інші.
      Засідання відбулося під головуванням голови студентського наукового товариства Хватової Ольги, студентки 602 групи освітнього ступеня «Магістр».
      Було представлено 26 науково-дослідних робіт, тематика яких була різноманітною. Всі науково-дослідні роботи характеризувалися актуальністю, змістовністю та порушували проблеми сучасної медицини та професійної освіти.
      Це лише перші напрацювання наших науковців, які в подальшому можуть стати основою для написання магістерської роботи, адже кожен з них прагне вступити до магістратури і продовжити свою науково-дослідну роботу, досліджуючи і вивчаючи обраний ними напрямок.
Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]