Новини

      Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» реалізується в Україні Швейцарським інститутом тропічного й громадського здоров’я (Swiss TPH) за фінансової підтримки Швейцарського агентства розвитку та співробітництва (SDC). Ключова мета проєкту — покращити якість охорони здоров’я в Україні шляхом удосконалення системи медичної освіти для представників і представниць первинної ланки медичної допомоги. Головний результат спільних зусиль проєкту та його пілотного ЗВО – це випускник, який є кваліфікованим фахівцем у своїй галузі коли завершує навчання у ЗВО, готовий патріотично, чесно й прозоро відповідати на сучасні виклики системи охорони здоров’я й надавати якісну допомогу, поліпшуючи здоров’я українців. У співпраці з проєктом ми запроваджуємо й тестуємо нові освітні програми та нові методи навчання. Особлива увага надається викладанню клінічних студентам і студенткам медичних університетів та закладів освіти медсестер й надавачам медичної допомоги на первинці.
      Уміння та навички надавачів медичної допомоги на первинній ланці (сімейних лікарів і лікарок, медсестер і медбратів) мають бути покращені шляхом удосконалення медичної освіти, відповідно до пріоритетів реформи визначених МОЗ. У рамках цього напряму україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» підтримує перегляд курікули (curriculum), що включає вдосконалення викладання клінічних навичок, розвиток симуляційного навчання, впровадження сучасних підходів до навчання, системи управління навчанням та розвиток наукового потенціалу. Тож фахівці галузі охорони здоров’я будуть адекватно підготовлені до відповіді на виклики й потреби охорони здоров’я України. Проєктні інтервенції охоплюють додипломний і післядипломний рівень медичної освіти, включаючи безперервний професійний розвиток (БПР).
      У співпраці ЗВО з україно-швейцарським проєктом «Розвиток медичної освіти»:
       Впроваджено курси з англійської мови протягом двох академічних років 2019-2020 і 2020-2021.
       Підвищено рівень викладацької майстерності. У 2020 році розпочато серію тренінгів зі зворотного зв’язку, започаткування груп рівних в медичній освіті. Участь у курсі «Викладацька майстерність для викладачів і викладачок медичних ЗВО». Участь у творчій майстерні з написання посібника «Людяність та емпатія в охороні здоров'я».
       Проведено онлайн-стаді тури в Україні для адміністрації й координаторів ЗВО задля вивчення досвіду іноземних колег у побудові лабораторій відпрацювання клінічних навичок й інтеграції симуляційного навчання в освітній процес. Іноземні експерти сприяють розвитку компетенцій освітян з викладання симуляційних технологій, оновленню курикули й розробки навчальних матеріалів тих клінічних дисциплін, заняття з яких проводяться в лабораторіях відпрацювання клінічних навичок.
       Створено Лабораторію клінічних навичок, де студенти-майбутні сімейні лікарі, інтерни, лікарі-практики, а також медсестри й медбрати первинної ланки відпрацьовують клінічні навички. Для оснащення Лабораторії клінічних навичок була створена Робоча група з компетенцій надавачів медичної допомоги на первинці, адже перегляд компетенцій є важливим для оновлення освітніх програм і перегляду розподілу обов’язків на первинці. Проєкт надав підтримку з навчання освітян щодо розробки сценаріїв для відпрацювання практичних навичок і написання чеклістів. Наступним кроком стало складання переліку обладнання для симуляційного центру. Лабораторія складається з трьох кімнат: в першій облаштовані камери, мікрофони, медичне обладнання й штучні частини тіла для відпрацювання клінічних навичок, які приєднуються до комп’ютера; у другій кімнаті тренер і викладач управляють навчальним процесом; у третій кімнаті проходить дебрифінг, коли студенти й викладач переглядають записане відео та перевіряють виконання завдань.
       Здизайновано проєкт активації студентського простору.
       Розпочато участь команди ЗВО у «Конкурсі дослідницьких команд та ідей», результатом чого стане рукопис, готовий для публікації в міжнародному журналі, що індексований Scopus.
       Проведено навчання для представників пілотних ЗВО з електронного навчання.
      
      
      
      


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]