Новини

      12-13 травня 2016 року делегація КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» у складі: ректора Шатило Віктора Йосиповича, проректора з навчальної роботи – Гордійчук Світлани Вікторівни, проректора з наукової роботи – Свиридюка Василя Зіновійовича, завідувача навчально-методичною лабораторією – Шигонської Наталі Вікторівни та завідувача відділення «Стоматологія» - Косенко Валентини Миколаївни прийняла участь у XIII Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», яка відбулася на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона Калина» Тернопільського державного медичному університету імені І.Горбачевського, де було прийнято низку важливих та перспективних рішень у галузі вищої медичної та медсестринської освіти України. За результатами конференції ухвалено та прийнято освітні стандарти у галузі знань 22 Охорона здоров’я.
      Освітні стандарти, які розробляли науковці КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»: стандарт вищої освіти підготовки фахівців галузі знань 22 “Охорона здоров'я” за спеціальністю 223 “Медсестринство” освітнього ступеню бакалавр; стандарт вищої освіти підготовки фахівців галузі знань 22 “Охорона здоров'я” за спеціальністю 223 “Медсестринство” освітнього ступеню магістр; стандарт вищої освіти підготовки фахівців галузі знань 22 “Охорона здоров'я” за спеціальністю 221 “Стоматологія” освітнього ступеню молодший бакалавр, прийняті без зауважень і відмічено, що вони відповідають Європейським освітнім стандартам. Розробники освітніх стандартів з медсестринства використовували досвід і програми підготовки медсестер Польщі, Чехії, Словенії, Італії, Німеччини, США, Канади.

Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]