Новини

      З 16 по 19 квітня 2018 р. в КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради відбулися заходи в межах тижня кафедри «Лабораторна діагностика». 16 квітня програму тижня кафедри розпочав відкритий виховний захід на тему «Душі людської доброта», підготовлений куратором 101 групи спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» Тітовою О.Т. Під час проведення заходу підкреслювалася важливість таких особистісних якостей медичних працівників, як милосердя, чуйність і доброта.
      17 і 18 квітня були проведені відкриті практичні заняття з дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою» для студентів 401 групи спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». 17 квітня відбулося відкрите заняття на тему «Лабораторна діагностика захворювань, спричинених синьо-гнійною паличкою» (викладач: асистент кафедри «Лабораторна діагностика» Данилюк М.С.), а 18 квітня – відкрите заняття на тему «Лабораторна діагностика захворювань, спричинених стафілококами» (викладач: кандидат біологічних наук, доцент Константиненко Л.А.). На цих практичних заняттях студенти продемонстрували практичні навички роботи з поживними середовищами, які використовуються в лабораторній діагностиці; відпрацювали різні техніки посіву на поживні середовища; навчилися визначати морфологічні та тинкторіальні властивості мікроорганізмів за допомогою бінокулярного мікроскопу; вивчили сахаролітичні, протеолітичні та гемолітичні властивості синьо-гнійної палички та стафілококу; відпрацювали методику визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків.
      18 квітня було проведено першу регіональну науково-практичну конференцію на тему «Актуальні проблеми лабораторної діагностики» (завідувач кафедри «Лабораторна діагностика», доктор педагогічних наук, професор Заблоцька О.С., методист КВНЗ «Житомирський медичний інститут», кандидат педагогічних наук Махновська І.Р.). У конференції взяли участь представники ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», КУ «Житомирський обласний центр крові», Медичного центру «Асклепій плюс», Житомирського національного агроекологічного університету, Житомирського державного університету імені Івана Франка, КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж імені Г.С. Протасевича» Житомирської обласної ради, Центральної клініко-діагностичної лабораторії КУ «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради.
      На обговорення були винесені такі актуальні проблеми лабораторної діагностики, як система документації лабораторії (Терещук Т.О. – завідувач відділом бактеріально-технічного контролю, уповноважена особа з якості КУ «Житомирський обласний центр крові», к.б.н., локальний експерт з Менеджменту якості АМАОЗ; Чугрієв А.М. – головний лікар КУ «Житомирський обласний центр крові», к.мед.н.); моніторинг вмісту нітратів у воді з колодязів у населених пунктах Житомирського району, що споживають вагітні та діти до 3-х років (Киричук І.М. – завідувач Житомирським міськрайонним відділом ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»; статистичний аналіз досліджень показників білкового обміну – креатиніну та сечовини в центральній клініко-діагностичній лабораторії обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського Житомирської обласної ради (Заблоцька О.С. – завідувач кафедри «Лабораторна діагностика» КВНЗ «Житомирський медичний інститут», д.пед.н., професор; Кудряшова І.Ю. – студентка 601 групи спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» КВНЗ «Житомирський медичний інститут»); сучасні методи лабораторних досліджень у ветеринарії (Дорохов В.І. – завідувач кафедри хімії ЖНАЕУ, к.х.н., доцент; Орлова О.С. – студентка І курсу спеціальності «Ветеринарна медицина» ЖНАЕУ); мікробіологічна діагностика менінгококової інфекції і гнійних бактеріальних менінгітів у Житомирській області (Довженко Л.В. – завідувач відділення КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради, викладач-методист, викладач вищої кваліфікаційної категорії; Багінська Т.В. – студентка 213 групи спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради); використання поживних середовищ в лабораторній діагностиці (Константиненко Л.А. – доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття ЖДУ ім. Івана Франка, к.б.н., доцент; Шуригін О.І. – студент 301 групи спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» КВНЗ «Житомирський медичний інститут»); сучасні методи в практичній морфології лабораторії медичного центру «Асклепій плюс» (Куценко Н.Л. – завідувач лабораторії медичного центру «Асклепій плюс», к.мед.н.; Поліщук В.В. – студентка 301 групи спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» КВНЗ «Житомирський медичний інститут»); лабораторна діагностика порушень амінокислотного обміну методом тонкошарової хроматографії (Заблоцька О.С. – завідувач кафедри «Лабораторна діагностика» КВНЗ «Житомирський медичний інститут», д.пед.н., професор; Гуща С.В. – студентка 403 групи спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» КВНЗ «Житомирський медичний інститут»); визначення глікованого гемоглобіну для моніторінгу гіперглікемії та оцінки ризиків ускладнень при цукровому діабеті (Кудельська І.Ю. – біохімік центральної клініко-діагностичної лабораторії КУ «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради) та ін.
      Завершив програму тижня кафедри «Лабораторна діагностика» відкритий виховний захід на тему «Волі народної дзвін» зі студентами 301 і 402 груп спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» (куратори груп Косова І.А. і Костинська Н.А., методист КВНЗ «Житомирський медичний інститут», к.пед.н. Махновська І.Р.). Захід відбувся 19 квітня 2018 р. і був присвячений 100-річчю бою під Крутами.
Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]