Новини

      16-18 березня 2017 року в м. Києві відбулася головна подія освітньої галузі України – Восьма міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та П'ята міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu». Організатором заходу виступила компанія «Виставковий Світ» за підтримки й участі Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.
      Цьогоріч у роботі виставки взяли участь 785 учасників із 25 регіонів України та 14 країн світу: вищі українські та закордонні навчальні заклади та наукові установи, міжнародні освітні агенції та представництва, науково-методичні центри професійно-технічної освіти, виробники засобів навчання, проектів, програм і рішень для галузі освіти, фонди, асоціації, видавництва, освітні портали.
      Виставку супроводжувала змістовна тематична програма, яка включала конференції, презентації, семінари, круглі столи, майстер-класи, воркшопи, панельні дискусії за участю директорів і провідних науковців Національної академії педагогічних наук України, керівників і фахівців Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти МОН України, органів державної влади і управління, практичних працівників галузі освіти, представників закордонних навчальних закладів і міжнародних представництв, батьків, учнів, студентів і широкої громадськості.
      Представники Житомирського інституту медсестринства взяли активну участь у роботі виставки, зокрема зініціювали проведення конференції «Забезпечення якості освітньої діяльності при підготовці фахівців у вищих медичних навчальних закладах», де виступили з доповідями проректор з навчальної роботи, кандидат біологічних наук Світлана Вікторівна Гордійчук, проректор з гуманітарної освіти і виховання, кандидат педагогічних наук Ольга Віцентівна Горай, начальник науково-методичної лабораторії, кандидат педагогічних наук Наталія Вікторівна Шигонська, а також методисти інституту – кандидат педагогічних наук Ірина Романівна Махновська та кандидат педагогічних наук Валентина Олексіївна Коваленко. У ході конференції обговорювалися питання впровадження комплексної моделі внутрішньої системи забезпечення якості освіти у медичних навчальних закладах, забезпечення якості освітньої діяльності в рамках реалізації міжнародних інтегрованих процесів, формування наукової складової професійної компетентності майбутніх медичних сестер в організації освітнього процесу, забезпечення якості підготовки медичних фахівців в умовах ступеневої освіти, сучасні підходи до підвищення якості освітнього процесу у вищих медичних навчальних закладах.
      На розгляд журі було представлено 52 роботи співробітників інституту, що виразно продемонстрували високий професіоналізм колективу закладу, узагальнили навчально-методичний, педагогічний, науковий досвіт викладацького складу інституту, підтвердили загальну спрямованість навчального закладу на професійне зростання та розвиток різних сферах освітньої діяльності. Відтак, надані на виставку навчально-методичні матеріали співробітників інституту було репрезентовано в найрізноманітніших номінаціях конкурсу: «Становлення нової української школи в умовах модернізації та інтеграції до європейського освітнього простору: досягнення та перспективи», «Компетентнісний підхід – основа якості змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти», «Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку навчальних закладів», «Розробка та впровадження інноваційних проектів, тренінгових технологій, програм і рішень для осучаснення навчального процесу та підвищення рівня знань молоді», «Інноваційні підходи в закладах освіти до процесу формування творчої особистості та виховання громадянина-патріота».
      За результатами роботи виставки КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради було нагороджено золотою медаллю за перемогу у номінації «Розробка та впровадження інноваційних проектів, тренінгових технологій, програм і рішень для осучаснення навчального процесу та підвищення рівня знань молоді».


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]