Новини

      15 лютого в Житомирському медичному інституті було проведено відкрите онлайн-заняття "Історичний веб-квест «Дорогами війни»", присвячене продіям Другої світової війни.
       Участь в якому взяли студенти 101 групи відділення «Лікувальна справа» спеціальності 223 “Медсестринство” освітньо-професійної програми “Лікувальна справа”. Заняття підготувала викладач історії Чорнописька О.І.
       Практичне заняття проходило у форматі історичного веб-квесту у вигляді комп’ютерної маршрутної гри по місцях бойової слави. Під час проходження ігрового маршруту студенти отримували різні завдання, загадки, ребуси, які стосувалися тематики Другої світової війни. Історичний квест передбачав пошук відповідей на запитання та роз’язання завдань, використання способів дешифрування інформаці, пошук кодових слів. Гра була організована з використанням сучасних засобів комп’ютерної гейміфікації. За проходження маршруту, учасники отримували різні заохочення, бонуси та ключі-підказки.
       На сьогодні веб-квест є однією з найбільш ефективних моделей використання Інтернета в навчальному процесі, що є особливо актуальним в умовах дистанційної освіти.
       У ході заняття студенти були залучені до виконання інтерактивних вправ, розвивали навички творчого та критичного мислення.
      Мета гри: систематизувати, узагальнити, розширити та збагатити набуті знаня з теми, розвинути комунікативні вміння і оволодіти навичками глибокого аналізу документів, картосхем, фотодокументів, співставлення фактів та подій. Ця технологія сприяє самореалізації студента, мотивує його емоційну і інтелектуальну активність, сприяє підвищеню інтересу до навчання через засоби гейміфікації. Надає освітньому процесу дослідницький характер, розвиває інформаційну і медіа грамотність.
       Заняття відвідали члени циклової комісії природничо-математичних дисциплін та фізичного виховання: голова комісії Левківська С.М., к.ф.н. Кірячок М.В., к.п.н. Березюк Ю.В.
       Заняття відвідали представники адміністрації: Боримська Л.В., Полчанова Г.С.


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]