Новини

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти наприкінці серпня визначило склад галузевих експертних рад, членами яких стали п’ять представників від вищих навчальних закладів м. Житомира.
До складу експертної ради з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» увійшов завідувач кафедри «Сестринська справа» КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР, доктор медичних наук, професор Віталій Олександрович Заболотнов.
Галузеві експертні ради виконують такі функції: підготовка експертних висновків щодо можливості акредитації освітніх програм; формування пропозицій щодо вдосконалення вимог до системи забезпечення якості вищої освіти, критеріїв оцінки якості освітніх програм та освітньої діяльності закладів вищої освіти; участь у погодженні стандартів вищої освіти у порядку, встановленому Національним агентством, формування пропозиції щодо вдосконалення стандартів вищої освіти за відповідною галуззю знань; забезпечення взаємодії Національного агентства з представниками закладів вищої освіти, організацій та об’єднань роботодавців, професійних асоціацій, національного об’єднання студентів, інших стейкхолдерів з питань, віднесених до їх компетенції; розробка рекомендації для закладів вищої освіти щодо вдосконалення якості освітніх програм в межах відповідних галузей та ін.
Вітаємо Заболотнова В.О. з призначенням та бажаємо плідної діяльності в галузевій експертній раді Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]