Новини

      25 червня 2015 року в конгрес-центрі Житомирського інституту медсестринства відбувся публічний захист магістерських робіт зі спеціальності 8.12010006 «Сестринська справа». Навчаючись за спеціальністю, студенти магістратури оволоділи глибокими професійними знаннями, набули навичок самостійної науково-дослідницької та навчально-методичної роботи з відповідного фаху.
      В ході підготовки магістерських робіт результати наукових досліджень апробувались на з’їздах, конгресах, науково-практичних конференціях, інших наукових форумах усіх рівнів, у т.ч. міжнародних. Кожний студент магістратури підготував 3-5 статей у професійних виданнях та брав участь в наукових форумах України та за кордоном.
      Державну екзаменаційну комісію із захисту магістерських робіт очолив Русак П.С. – професор кафедри дитячої хірургії НАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, голова екзаменаційної комісії; заступник голови ДЕК – ректор інституту, доктор медичних наук, професор Шатило В.Й.; члени ДЕК: Антонова О.Є. – завідувач кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор; Гордійчук С.В. – проректор з навчальної роботи інституту, кандидат біологічних наук, доцент кафедри «Природничих та соціально-гуманітарних дисциплін»; Свиридюк В.З. - проректор з наукової роботи інституту, доктор медичних наук, професор кафедри «Сестринська справа»; Шигонська Н.В. – завідувач навчально-методичної лабораторії, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри «Сестринська справа»; секретар ДЕК Махновська І.Р. – методист інституту.
      На захист магістерських робіт перед Державною екзаменаційною комісією попередньо було представлено 23 магістерські роботи, кожна з яких була проаналізована рецензентами з вищих навчальних закладів та провідними фахівцями практичної охорони здоров’я.
      Всі роботи мали науковий та прикладний характер. Основними напрямками наукових досліджень магістрів, стали:
- наукові дослідження проблем медсестринської освіти, розробка перспективних напрямків підвищення рівня підготовки медичних сестер, розробка сучасних галузевих стандартів та моделей довгострокового прогнозування обсягів підготовки науково-педагогічних кадрів в медсестринстві;
- наукова розробка медсестринського процесу, теоретичних та організаційних основ медсестринства, стандартів надання медсестринських послуг;
- наукове обґрунтування діагностично-лікувальної та профілактичної допомоги, найбільш ефективних форм медсестринської діяльності, медсестринських втручань;
- наукове обґрунтування розмежування функцій медичної сестри залежно від рівня освіти, етапів надання медичної допомоги;
- вивчення демографії, валеології, ієрархічної структури потреб людини, визначення потреб пацієнтів та розробка адекватних медико-соціальних заходів для їх вирішення;
- розробка науково обґрунтованих критеріїв забезпечення населення оптимальним рівнем кваліфікованої, загальнодоступної медсестринської допомоги у здійсненні профілактичних лікувальних та реабілітаційних заходів.
      Всі роботи були представлені на високому науково-методичному рівні, з дотримання вимог щодо захисту магістерських робіт вищої школи, а студенти-магістри відзначались глибокими знаннями з проблематики дослідження та обґрунтованими рекомендаціями щодо удосконалення системи медичної освіти та охорони здоров’я.


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]