Новини

      АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
      21 лютого 2024 року відбулося чергове засідання Вченої ради спільно з науково-методичною радою.
       Було розглянуто питання діяльності відділення післядипломної освіти за 2023-2024 навчальний рік та перспективні завдання; результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості освіти та удосконалення освітнього процесу; розвиток інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки інституту.
       Затверджено Положення про Раду випускників Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради і Положення про центр сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти та випускників Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
       Вчена рада затвердила План заходів по підготовці до 150-річного Ювілею заснування Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
       Також, було затверджено план підготовки до Всеукраїнських НПК з міжнародною участю приурочені до 150-річчя заснування Житомирського медичного інституту ЖОР:
      - XV НПК з міжнародною участю «Вища освіта і практика в медсестринстві»;
       - ІІІ НПК з міжнародною участю «Актуальні питання лабораторної діагностики, медсестринства, реабілітації та громадського здоров’я»;
       - V НПК з міжнародною участю «Актуальні питання підготовки та наукової діяльності магістрів галузі знань «Охорона здоров’я».
      Вчена рада розглянула і затвердила Концепцію освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо - науковому) рівні за ступенем вищої освіти Доктор філософії галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 229 Громадське здоров’я.
      Також Вченою радою затверджено випуск журналу «Магістр медсестринства» №1(28) 2023 та журналу «Поліський медичний часопис №1 (1) 2024.Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]