Новини

      6 квітня 2023 року з метою обговорення змісту та шляхів модернізації освітньо-професійної програми "Технології медичного діагностики та лікування" та покращення підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» відбулась зустріч студентів з адміністрацією інституту: гарантом ОП, доктором педагогічних наук, професором О. Заблоцькою; в.о. проректора з соціально-гуманітарного розвитку та міжнародного співробітництва М. Кірячок; методистом І. Махновською; представниками психологічної служби Л. Боримською, Г. Полчановою.
      Під час зустрічі здобувачів освіти було ознайомлено зі змістом Стандарту вищої освіти України за першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація – лабораторна діагностика; зафіксовано зауваження, побажання та пропозиції здобувачів освіти щодо можливих змін в освітньо-професійній програмі, які, на думку студентів, могли б сприяти підвищенню рівня їх фахової підготовки. Учасниками зустрічі також стали здобувачі освіти ОП "Фізична терапія, ерготерапія", які поділилися власним досвідом співпраці студентства, зокрема студентського самоврядування, з адміністрацією інституту з метою вдосконалення різних аспектів освітнього процесу в ЖМІ.Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]